sgiliau'r gweithlu

Cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes.

hyfforddiant a chymwysterau

Os ydych yn fusnes, mae'n gwneud synnwyr i fuddsoddi yn sgiliau eich gweithwyr.

Un dewis yw eu cefnogi drwy ddysg priodol yn un o golegau neu brifysgolion Gogledd Cymru, gan eu hannog i weithio tuag at gymhwyster ffurfiol.

Neu ystyriwch ddefnyddio arbenigwr hyfforddiant galwedigaethol fel ITeC Wrecsam.

DARLLENWCH MWY

gwasanaethau prifysgol ar gyfer busnes

Mae dwy brifysgol ardderchog yng Ngogledd Cymru - Glyndŵr a Bangor.

Mae'r ddau yn llawn dop o ddysgu ac arbenigedd, ac yn cynnig ystod o wasanaethau ar gyfer busnes - gan gynnwys ymgynghori, datrysiadau hyfforddiant pwrpasol, lleoliadau israddedig ac yn helpu i recriwtio graddedigion.

Edrychwch ar y tudalennau busnes ar wefannau Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Bangor.

Mae'r gweithlu sydd gennym yn hynod o ffyddlon, wedi’u haddysgu’n dda ac yn addasadwy.

Paul Vernon - Glanbia Cheese.

sgiliau arweinyddiaeth a rheoli

Os ydych yn awyddus i ddatblygu sgiliau arwain a rheoli yn eich sefydliad, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer ein Academi Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn dwyn ynghyd prifysgolion a cholegau Gogledd Cymru i greu pecyn cymorth ar gyfer arweinwyr a rheolwyr yng Ngogledd Cymru, i hybu cynhyrchiant a pherfformiad.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

CYSYLLTU A NI

diwydiannau creadigol a digidol

Mae gan y diwydiannau creadigol bresenoldeb cryf yng Ngogledd Cymru ac maent yn darparu cyflogaeth bwysig.

Felly, rydym yn sefydlu prosiect i gefnogi datblygiad sgiliau o fewn y sector, gyda chefnogaeth gan y rhwydwaith C6 o 150 o fusnesau creadigol.

Bydd datblygu canolfannau ar draws Gogledd Cymru yn darparu amgylcheddau hyfforddi unigryw i feithrin a chadw talent leol.

Os ydych yn fusnes creadigol neu ddigidol yng Ngogledd Cymru, gallech fod yn gymwys.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

CYSYLLTU A NI

cael newyddion swyddi a sgiliau

Cofrestru i gael hysbysiadau e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau