swyddi a sgiliau

Dod o hyd i sgiliau a chyfleoedd gwaith yng Ngogledd Cymru.

cynllun rhanbarthol sgiliau a chyflogeath

Yn dilyn ymlaen o’n cynllun cyntaf yn 2015, mae ein cynllun newydd ar gyfer 2016-17 yn nodi’r galw am sgiliau a llafur, nawr ac yn y dyfodol.

DARLLENWCH MWY

hyfforddiant a chymwysterau

Rhowch hwb i'ch rhagolygon gyrfa gyda'r sgiliau a'r dysg cywir.

DARLLENWCH MWY

prentisiaethau

Dod o hyd i brentisiaeth... neu ddod o hyd i brentis..

DARLLENWCH MWYDod o hyd i brentisiaeth - e-ganllaw.

LLWYTHWCH I LAWR RWAN

Mae prentisiaeth yw'r ffordd orau i ddysgu sgiliau ac ennill profiad. A bod talu yn gymhelliad i weithio'n galetach ac yn gynnydd o fewn y diwydiant.

Daniel Davies - peiriannydd sifil brentis o Ogledd Cymru.

sgiliau'r gweithlu

Cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes.

DARLLENWCH MWY

cael newyddion swyddi a sgiliau

Cofrestru i gael hysbysiadau e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau