fideo esboniadol cadwyn gyflenwi bellach yn fyw

supply chain explainer video

Os ydych chi’n rhedeg busnes yng ngogledd Cymru mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am o leiaf un prosiect mawr sydd ar y gweill neu ar ddod yn yr ardal.

Ac mae’n siŵr eich bod chi hefyd wedi clywed am y contractau di-rif sydd ar gael i fusnesau yn ystod y gwaith adeiladu a’r gwaith gweithredu.

Mae cadwyni cyflenwi yn bwysig iawn i weithrediad nifer o fusnesau ac i sicrhau bod prosiectau yn llwyddo. Mae hyn yn creu cyfleodd posibl ar gyfer cyflenwyr. Ac, yn ei dro, mae hyn weithiau yn arwain at brynu nwyddau i mewn neu is-gontractio gwaith penodol.

Po fwyaf yw’r busnes neu’r prosiect, y mwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd angen dewis cyflenwyr i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau.

Os nad ydych chi’n siŵr iawn ymhle y gallwch chi ganfod y cyfleoedd cadwyni cyflenwi, gwyliwch ein fideo esboniadol.

 
 
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau