hwb i ragolygon swyddi myfyrwyr gan gynllun prentisiaeth gwasanaethau tai awdurdod lleol

wrexham repairs apprentices

Mae myfyrwyr sy'n astudio mewn coleg yng Ngogledd Cymru wedi gallu ennill profiad gwaith gwerthfawr, diolch i gynllun prentisiaeth a sefydlwyd gan y Cyngor Lleol.

Erbyn hyn mae gan Wasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam, sy’n rhan o'r Adran Tai ac Economi, 13 o Brentisiaid Masnach sy'n cwblhau cyrsiau hyfforddiant ymarferol gyda Choleg Cambria, Ffordd y Bers.

Mae'r prentisiaid yn cynnwys 5 plymer, 5 plastrwr, 2 drydanwr a 3 saer. Mae'r prentisiaid fel arfer yn treulio 1 diwrnod yr wythnos yn y coleg a gweddill yr wythnos yn ymgymryd â gwaith ymarferol ar y safle gyda'r Gwasanaeth Atgyweirio.

Mae'r Gwasanaeth Atgyweiriadau yn gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar dai sy'n eiddo i'r Cyngor. Mae’r gwaith a wneir yn cynnwys atgyweiriadau argyfwng, brys a rheolaidd, yn ogystal â phrosiectau tymor hwy megis adnewyddu eiddo yn barod i denantiaid newydd symud i mewn.Dywedodd Steve Davies, rheolwr y Tîm Atgyweiriadau, "Gyda 94 o weithwyr, 35 o staff cymorth a 11,300 o eiddo i'w cynnal, mae hon yn adran brysur, adweithiol ac amrywiol iawn ac yn lle gwych i brentisiaid ifanc ddysgu eu crefft. Mae ein canolfan alwadau yn cymryd tua 89,000 o alwadau'r flwyddyn ar gyfartaledd ac rydym yn weithredol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Rydym ni fel arfer yn cwblhau tua 30,000 o dasgau atgyweirio ymatebol y flwyddyn, yn ogystal â dod ag oddeutu 1000 o eiddo gwag yn ôl i fyny i safon y gellir eu gosod.

“Mae cynnig hyfforddiant a chyfleoedd dysgu yn rhan enfawr o'r hyn rydym ni’n ei wneud ac mae'n bwysig ein bod ni, fel adran y Cyngor, yn cyfrannu at yr economi leol lle bynnag y bo'n bosibl. Rydym ni’n falch iawn o allu cynnig prentisiaethau ac am y gwaith maen nhw’n ei wneud, wedi’u mentora gan ein gweithwyr cymwys.”Esboniodd y Saer Prentis, Kirsty Hulme, sut mae'r cwrs wedi ei helpu hi: “Rwyf ar fin gorffen fy mlwyddyn olaf i hyfforddi fel saer ac mae wedi bod yn brofiad gwirioneddol werthfawr a gwerth chweil i mi. Mae ochr astudio’r cwrs yn hanfodol ond mae gallu gweithio gyda'r tîm Atgyweiriadau wedi rhoi profiad ymarferol i mi o’r grefft, gan fynd allan bob dydd, gweithio mewn eiddo go iawn, cyfarfod ein cwsmeriaid a dysgu gan y gweithwyr proffesiynol eraill o fy nghwmpas. Rydw i'n gobeithio ennill contract parhaol llawn amser ar ôl i mi orffen fy nghwrs ac rwy'n credu y bydd y profiad rwyf wedi’i ennill yma yn rhoi mantais fawr i mi.”Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau