gwleidyddion ac arweinwyr busnes yn trafod cysylltiadau rheilffyrdd rhanbarthol

Rail links across North Wales and North West England.

Yr wythnos hon, bydd gwleidyddion ac arweinwyr busnes yn cyfarfod i drafod effaith economaidd seilwaith rheilffyrdd ar ogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr.

Bydd cynhadledd - a drefnir gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - yn cael ei gynnal yn Llandudno ddydd Iau yma (20 Tachwedd).

Mae'n cael ei gynnal ar y sail y bydd seilwaith rheilffordd modern - gan gynnwys gwasanaethau rhwng gogledd Cymru a dinasoedd allweddol megis Manceinion a Lerpwl - yn hollbwysig i'r economi dros y ddegawd nesaf, gan helpu busnesau i gael mynediad at farchnadoedd, a gweithwyr i gael gwaith.

Gallai cysylltiadau rheilffordd gwell helpu i ddenu rhagor o gwmnïau i'r ardal hefyd, gan helpu i greu cyflogaeth.

Fe ddaw Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol, cynghorwyr a chynrychiolwyr o grwpiau busnes rhanbarthol ynghyd yn y digwyddiad. Mae’r pynciau a fydd yn cael eu trafod yn cynnwys:

• Cyflymder ac amlder gwasanaethau trên.

• Cysylltiadau uniongyrchol i Lundain, Manceinion, Lerpwl a dinasoedd allweddol eraill.

• Profiad i deithwyr, gan gynnwys seddi, lle ar gyfer bagiau, aerdymheru a wi-fi.

• Trydaneiddio gwasanaethau rheilffordd i helpu Gogledd Cymru fanteisio ar HS2 (y rhwydwaith trenau cyflym arfaethedig) yn y dyfodol.#RheilfforddGogleddCymru

Er mwyn cynorthwyo’r drafodaeth, mae'r panel yn awyddus i gasglu cwestiynau posibl drwy Twitter - naill ai cyn neu yn ystod y gynhadledd.

Os oes gennych chi farn ar sut y mae angen datblygu gwasanaethau rheilffordd er lles economi gogledd Cymru a’r gogledd orllewin - neu sut y maent yn effeithio ar eich cyfleoedd busnes neu waith ar hyn o bryd - beth am ei gyflwyno?

Cyflwynwch gwestiwn posibl neu bwynt ar gyfer dadl, ar Twitter gan ddefnyddio'r hashnod #RheilfforddGogleddCymru cyn 2,30pm ddydd Iau, 12 Tachwedd.

Bydd y panel yn monitro'r hashnod ac yn dewis y pwyntiau gorau i’w trafod.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

yn chwilio am fwy o erthyglau?

DYCHWELWCH I'R BLOG

tyfu busnes yng ngogledd cymru?

Achubwch y blaen gyda'n e-ganllawiau rhad ac am ddim.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau