tîm ymgysylltu rhanbarthol

cydlynu prosiectau a ariennir gan yr UE ar draws gogledd cymru

Wrthi’n llunio cynigion am brosiect a ariennir gan yr UE?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael sgwrs â Thîm Ymgysylltu Rhanbarthol Gogledd Cymru. Gallant eich helpu i wneud mân newidiadau i’ch prosiect yn ogystal â sicrhau bod y rhanbarth yn cael y budd mwyaf posibl.

Mae’r tîm yn gweithio ar ran Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a’i nod yw helpu i hyrwyddo effaith cyllid yr UE i’r eithaf ar draws Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Yn wir, bydd angen i unrhyw un sy’n gwneud cais am gyllid Ewropeaidd ddangos eu bod wedi trafod â’r tîm sut y gall eu prosiect ychwanegu gwerth at fuddsoddiadau presennol neu arfaethedig yn y rhanbarth, a chefnogi rhai o’r blaenoriaethau rhanbarthol mawr sy’n llunio ein economi.

cefnogi

Yn ogystal â rhoi arweiniad ar sut y gall eich prosiect chi gyd-fynd â blaenoriaethau rhanbarthol, gall y tîm eich helpu gyda phethau eraill.

Gallant eich cysylltu â phobl sy’n gweithio ar gynigion eraill, gan greu cyfleoedd i gydweithio allai ychwanegu gwerth at eich prosiect chi neu osgoi dyblygu.

Gallant hefyd eich helpu i ddysgu o astudiaethau achos ac enghreifftiau o arferion da – a chael gafael ar fentrau cenedlaethol allai fod o gymorth i chi.

cysylltwch neu cofrestrwch ar gyfer y newyddlen

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â’r Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol, a chofrestrwch ar gyfer ei newyddlen.Hoffwn dderbyn diweddariadau gan y tîm ymgysylltu rhanbarthol

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau