carchar gogledd cymru: digwyddiad recriwtio

north wales prison recruitment

UPDATE - these events are now fully booked.Dechreuir recriwtio am staff i weithio yn y carchar newydd yn Wrecsam y mis yma ac mae nifer o sesiynau recriwtio’n cael eu cynnal.

Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, a fydd yn rhedeg y carchar, yn recriwtio swyddogion carchar, swyddogion cymorth gweithredol a chefnogaeth gweinyddu busnes ar gyfer pan fydd y carchar yn agor yn 2017.

Unwaith y bydd y carchar yn weithredol, bydd yn darparu tua 1,000 o swyddi. Heb sôn am y swyddi a gefnogir drwy gontractau gyda chyflenwyr a darparwyr gwasanaeth.

Cynhelir pedair sesiwn recriwtio dros ddau ddiwrnod:

• Dydd Sadwrn, 7 Tachwedd am 10am ac am 2pm ym Mhrifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam

• Dydd Mercher, 18 Tachwedd am 2.30pm ac am 7pm yn Neuadd Goffa Wrecsam, Bodhyfryd, Wrecsam

Os oes gennych eisoes ddiddordeb mewn rôl yn y carchar neu os mai dim ond eisiau gwybod ychydig mwy am ragolygon prosiect fel hwn ydych chi...

…bydd pob digwyddiad yn gyfle gwych i bobl ddysgu mwy am y cyfleoedd swyddi sydd ar gael yn y carchar newydd.

Bydd modd i chi gyfarfod swyddogion proffesiynol y Gwasanaeth Carchardai a gweithwyr iechyd proffesiynol, gofyn cwestiynau am y swyddi a fydd ar gael a chael cyngor a chymorth i ymgeisio am swyddi.

Gofynnir i bobl gyrraedd 30 munud cyn yr amser cychwyn i gofrestru. Dylai unrhyw un sy'n dymuno mynychu gofrestru ar nomsintrantet.org.uk/nwrec ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.nomscareers.com.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

yn chwilio am fwy o erthyglau?

DYCHWELWCH I'R BLOG

derbyn swyddi a sgiliau newyddion

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau