parc gwyddoniaeth menai: arloesedd yn y sector ynni

M-Sparc

Mae'r Parc Gwyddoniaeth newydd Menai (M-SPARC) yn Ynys Môn, Gogledd Cymru, wedi cael hwb o £10m gan yr UE.

Mae'r cyllid - ynghyd â’r £10m a ddyfarnwyd eisoes gan Lywodraeth Cymru - yn cwblhau pecyn buddsoddi’r prosiect, gan baratoi'r ffordd ar gyfer dechrau cam cyntaf y gwaith adeiladu.

Pan fydd wedi’i adeiladu, bydd M-SPARC yn annog sefydliadau ymchwil i weithio gyda'i gilydd ar brosiectau arloesol - gan greu cyfleoedd gwaith i bobl leol yn y broses.

Bydd y ganolfan o’r radd flaenaf yn canolbwyntio ar fusnesau carbon isel ac ynni adnewyddadwy, gan roi hwb i'r sector ynni ac amgylchedd sydd eisoes yn enfawr yng Ngogledd Cymru.

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar y ganolfan yn Gaerwen, Ynys Môn, yn ystod haf 2016 gyda disgwyl i’r busnesau cyntaf symud i mewn yn ystod 2018.

Gweledigaeth tymor hir M-SPARC yw creu cyfleoedd gwaith medrus, hirdymor i bobl leol. Yn ogystal â datblygu amgylchedd rhannu gwybodaeth bydd yn ganolbwynt economaidd i annog diwydiant uwch-dechnoleg a phartneriaethau ymchwil gwyddonol yng ngogledd-orllewin Cymru.

Mae'n golygu bod gan y parc gwyddoniaeth lu o botensial ar gyfer cyfleoedd dysgu a gyrfaoedd STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Wrth i fusnesau symud i'r parc gwyddoniaeth, y gobaith yw y bydd mwy a mwy o bartneriaethau yn cael eu ffurfio gyda Phrifysgol Bangor - perchnogion M-Sparc - ac ysgolion, colegau a phrifysgolion eraill yn y rhanbarth.

Mwy o fusnes. Mwy o brosiectau. Mwy o swyddi. Y gorau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Rhaglen Ynys Ynni neu'r Parth Menter Ynys Môn.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

yn chwilio am fwy o erthyglau?

DYCHWELWCH I'R BLOG

derbyn swyddi a sgiliau newyddion

cofrestrwch ar gyfer rhybuddion e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau