bydd yr adeilad swyddfa newydd sylweddol ei faint yn creu cyfleoedd busnes…ac yn hybu canol y dref

Colwyn Bay office complex

Bydd datblygiad swyddfeydd gyda gwerth cyfalaf o £39 miliwn yn creu cyfleoedd contract sylweddol ar gyfer busnesau Gogledd Cymru.

Bydd yr adeilad – sydd wedi ei leoli yng nghanol Bae Colwyn – yn darparu 100,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa ar gyfer hyd at 750 o weithwyr cyngor.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan bartner datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Muse, yn ogystal â’i bartner ariannu, M&G, gyda Bowmer & Kirkland fel prif gontractwr.

Wedi iddo gael ei adeiladu, bydd hwn yn un o’r adeiladau swyddfa canol tref mwyaf yn y rhanbarth.cyfleoedd contract

Mae hwn yn brosiect mawr.

Felly bydd datblygwr a chontractwr y Cyngor angen pob math o gynnyrch, gwasanaethau a sgiliau i adeiladu a chyflenwi’r swyddfeydd - gan greu cyfleoedd ar gyfer cadwyn gyflenwi posibl i gwmnïau yng Ngogledd Cymru ar yr un pryd.

Mae cyfres o ddigwyddiadau ‘cwrdd â'r prynwr' eisoes wedi eu cynnal, gyda mwy’n debygol yn 2017 – gan roi cyfle i gwmnïau lleol ddysgu mwy am y contractau fydd ar gael.

Os ydych yn awyddus i wybod mwy, cadwch olwg ar ein tudalen ar cyfleoedd cadwyn gyflenwi neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau. Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Bydd y tri phartner yn edrych i hybu sgiliau yn y diwydiant adeiladu drwy gefnogi prentisiaethau a hyfforddiant arall ar y safle.manteision canol y dref

Unwaith bydd yr adeilad yn weithredol, bydd yn ganolfan bwysig ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghonwy, ac o bosib i’r ardal ehangach. Ond bydd y manteision yn mynd yn ddyfnach na hynny.

Disgwylir y bydd effaith staff ac ymwelwyr yn gweithio yn yr adeilad yn tua £1 miliwn o wariant ychwanegol yng nghanol tref Bae Colwyn.

Bydd hynny’n hwb sylweddol i siopau a busnesau, ac mae arweinwyr y cyngor yn ei weld fel ffactor bwysig wrth gynyddu nifer yr ymwelwyr a chefnogi’r stryd fawr – a all yn ei dro arwain at fuddsoddiad preifat yn y dref.

Dywedodd y Cyng Dilwyn Roberts, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Bydd yr adeilad swyddfa newydd hwn yn helpu i foderneiddio'n gofod swyddfa, ond bydd hefyd yn rhan allweddol o’n rhaglen adfywio ym Mae Colwyn – mae dod â phobl i ganol y dref yn dod â bywiogrwydd, ymwelwyr, a gwariant."Cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau e-bost sgiliau busnes Gogledd Cymru, newyddion am sgiliau a hyfforddiant yn syth i’ch mewnflwch.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau