gogledd cymru ar y map

ffyrdd, rheilffyrdd, môr, awyr

Mae Gogledd Cymru yn rhan o'r DU, sy'n ffinio â Sir Gaer, Sir Amwythig a Gorllewin Canolbarth Lloegr a Cheredigion a Phowys yng Nghanolbarth Cymru.

Mae gennym gysylltiadau da ar y ffordd, rheilffordd, awyr a’r môr.

Mae ond yn cymryd 45 munud i deithio i feysydd awyr Manceinion a Lerpwl ac mae Porthladd Caergybi’n darparu llongau fferi rheolaidd i Iwerddon.

Gallwch fod yn Llundain mewn dwy awr a hanner ar y trên.

Ac mae'r A55 a'r A483 yn cysylltu’r rhanbarth yn syth i rwydwaith traffyrdd y DU, gan gynnwys yr M53, M56 a'r M6.

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau