dosbarth meistr 4 awr rad ac am ddim yn archwilio gwneud y gorau o’ch gwefan

Ymunwch â Chyflymu Cymru i Fusnesau i ddarganfod sut y gellwch chi wneud eich gwefan weithio’n galetach er mwyn denu a chadw cwsmeriaid, hybu elwau ac ehangu eich busnes.

Bydd y dosbarth meistr 4 awr yn cynnig cyngor ymarferol ac arbenigol i’ch help i ddeallt sut gall eich busnes ddylunio a datblygu gwefan sy’n galluogi chi i gystadlu yn yn yr oes ddigidol.

Bydd y Dosbarth Meistr ‘Gwneud y Mwyaf o’ch Gwefan’ yn cynnwys:

•Dysgu am ddylunio ac ymarferoldeb eich gwefan

•Sut i hyrwyddo eich gwefan a chynyddu ymwelwyr

•Sut i ddadansoddi a mesur perfformiad gwefan

•Sut i ddal data cwsmeriaid trwy eich gwefan

Peidiwch â cholli’r cyfle gwerthfawr hwn i ennill mewnwelediad gwirioneddol i sut gallwch ddefnyddio technoleg ddigidol i ddatblygu gwefan lwyddiannus a chynhyrchu dealltwriaeth fanylach o’ch cwsmeriaid.Mae’r dosbarth meistr pedair awr hwn yn rhan o becyn cynhwysfawr o gymorth technoleg ddigidol RHAD AC AM DDIM i BBaCh Cymraeg:

Cam 1 – mae angen i dechnoleg gychwynnol gael ei asesu gan ymgynghorwr busnes ar-lein profiadol

Cam 2 – mynychu un o’n dosbarthiadau meistr busnes arbenigol

Cam 3 – cymorth un wrth un wedi ei theilwra gan ymgynghorwr busnes digidol, gan gynnwys adolygiad llawn o’ch gwefan.

Hyn oll wedi eu cefnogi gan gasgliad sylweddol o ganllawiau, offer, awgrymiadau a chyfeirlyfr meddalwedd ar-lein7 Mawrth 2017, 9:30 – 1:30

Canolfan Catrin Finch, Wrecsam, LL11 2AW

Am ragor o ddyddiadau, ewch i: wales.business-events.org.ukTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau