“dewis eich dyfodol” gŵyl yrfaoedd ryngweithiol

Skill and careers in North Wales

Mae Gyrfa Cymru a Grŵp Llandrillo Menai yn gwahodd cyflogwyr a phartneriaid i wŷl yrfaoedd ‘effaith uchel' dydd Llun, 13 Mawrth 2017.

Mae’r digwyddiad ar gyfer disgyblion blynyddoedd 10-13 o ysgolion yng Nghonwy a Sir Ddinbych a gynhelir ar gampws Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos.

Mae yna nifer o brosiectau isadeiledd eithaf mawr yn digwydd yng Ngogledd Cymru fydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cadwyn gyflenwi a gyrfa ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Felly mae nawr yn amser gwych i bobl ifanc gynllunio ymlaen i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r hyfforddiant perthnasol.

Bydd yr ŵyl gyrfaoedd yn:

• Canolbwyntio ar brentisiaethau a llwybrau galwedigaethol

• Cynnwys cyngor ar gyflogaeth, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, prentisiaethau, cynnydd a chamau nesaf

• Rhoi cyfle i ddisgyblion amlygu cyfleoedd gwaith sy’n bodoli’n lleol ac yn genedlaethol

• Amlygu’r sgiliau cyflogadwyedd fydd eu hangen ar gyfer y dyfodol

Trwy fynychu’r digwyddiad hwn, byddwch yn cael cyfle i rwydweithio gyda disgyblion a hybu’r amrywiol rolau swyddi, sgiliau a chyfleoedd o fewn eich cymuned, yn ogystal â rhoi cyfle i godi proffil eich cwmni a’ch cynnwys yn y cyfryngau.

mwyn sefyll allan o’r dyrfa, mae’r trefnwyr yn gofyn i chi ddod â rhywbeth ‘rhyngweithiol’ ar gyfer profiad y disgyblion, gan fod y mathau hyn o weithgareddau wedi profi’n fuddiol iawn gyda phobl ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â lisa.connolly@careerswales.com, 029 2084 6482.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau