cyfleoedd cadwyn gyflenwi

eglurhad o gadwyni cyflenwi

Ychydig iawn o fusnesau sy’n gallu darparu eu cynnyrch neu wasanaeth i gwsmeriaid heb ddefnyddio cynnyrch neu wasanaethau sy’n cael eu darparu gan fusnesau eraill.

Efallai fod arnynt angen sgiliau, elfennau neu ddeunyddiau er enghraifft, er mwyn eu galluogi i gyflenwi eu cynnyrch eu hunain i’r farchnad.

Felly maent yn chwilio am gontractwyr i gyflenwi iddynt. Ac -yn eu tro- efallai y byddant hwy yn chwilio am isgontractwyr er mwyn iddynt ddarparu eu rhan hwy o’r fargen. Ac felly, mae cadwyn gyflenwi’n cael ei chreu.

digwyddiadau’r gadwyn gyflenwi

gweithdai – rhaglen paratoi busnesau ar gyfer wylfa newydd

Dyddiadau a lleoliadau amrywiol ar draws gogledd Cymru.

Os yw eich busnes yn darparu gwasanaethau peirianyddol manwl, cynhyrchu offer, neu wasanaethau cynnal a chadw neu greu, mae'n bosib yr hoffech ystyried y gweithdai hyn.

Eu bwriad yw helpu busnesau Gogledd Cymru i baratoi ar gyfer y cyfleoedd y disgwylir i orsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd eu creu.

Byddwch yn dysgu am weithgynhyrchu yn y cyd-destun niwclear, y safonau ansawdd a chynhaliaeth y disgwylir gan y diwydiant, a sut i dendro a chystadlu yn effeithiol am gytundebau yn y sector niwclear.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Cheryl Whitaker yn Llywodraeth Cymru ar 03000 625418 neu 07769 883238.

sut i dendro: ennill cytundebau sector gyhoeddus

Dyddiadau a lleoliadau amrywiol ar draws gogledd Cymru.

Sesiwn ymarferol a syth i'r pwynt sydd wedi ei anelu yn benodol at fusnesau bach a chanolig eu maint. Rhoddir esboniad o'r cychwyn i'r diwedd o sut mae cystadlu am gytundebau gyda'r sector gyhoeddus.

Lle a sut ydw i'n cael gafael ar y cyfleoedd cytundeb? Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu? Sut ydw i'n ysgrifennu ymatebion tender a PQQ effeithiol?

Mae’r gweithdy yn gyflwyniad i’r byd tendro, a mewnwelediad i sut mae pethau’n gweithio o fewn y sector gyhoeddus yn cynnwys y rhwystrau, sut i fynd ati i’w llenwi i mewn ac ati. Byddwn yn cynnig cyngor ar sut i ddod o hyd i dendrau, sut i’w llenwi i mewn a beth ydych angen ei wneud i ennill tendrau.

diwydiant y gofod y du - archwilio cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi

Dydd Iau 9 Mawrth 2017 yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC, Llanelwy, Gogledd Cymru, LL17 0JD

Cynhadledd ac Arddangosfa o 9.30am-1.30pm - Cyfarfod Fforwm y Gofod o 1.30pm - 3.30pm.

Mae'r gynhadledd a'r arddangosfa yn gyfle i archwilio'r gadwyn gyflenwi a'r cyfleoedd posibl ar gyfer eich cynnyrch neu eich gwasanaeth yn niwydiant y gofod.

Byddwn hefyd yn archwilio sut y gall eich cwmni elwa o gymwysiadau, data a gwasanaethau'r gofod. Bydd yn gyfle i glywed gan arweinwyr y diwydiant a sefydliadau, rhwydweithio gyda phobl â'r un meddylfryd ac arddangos eich cynnyrch neu wasanaethau.

Ein nod yw cynyddu nifer y cyflenwyr i gwmnïau'r DU drwy amlygu'r cyfleoedd sydd ar gael i gwmnïau mawr, bach a chwmnïau newydd.

I arddangos neu i dderbyn rhagor o wybodaeth cysylltwch â Debbie Davies ar e-bost: d.davies@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch: 01745 535208.

canfod cyfleoedd

Os yw eich busnes yn cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i fusnesau a sefydliadau eraill, yna mae dull hawdd o ganfod cyfleoedd yng Ngogledd Cymru.

Ewch i GwerthwchiGymru – porth swyddogol Llywodraeth Cymru a sefydlwyd i gynorthwyo busnesau i ddod o hyd i gontractau i gystadlu amdanynt.

DARLLEN MWY

gwneud y mwyaf o gwerthwchigymru

Gwyliwch y fideos hyn, a dysgu pam a sut i gofrestru gyda GwerthwchiGymru.

cadwch yn gyfoes gyda newyddion cadwyn gyflenwi

Cofrestrwch i gael hysbysiadau e-bost.

COFRESTRWCH

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau