buddsoddi yng ngogledd cymru

Darganfod pam fod Gogledd Cymru yn lle gwych ar gyfer busnes.

isadeiledd a lleoliad

Mae busnes yn ymwneud â bod yn y lle iawn. Mae We are Connected - y cyntaf o'n #7 ffilm - yn amlinellu saith rheswm pam fod Gogledd Cymru yn lleoliad gwych ar gyfer busnes.

tir ac eiddo

Yma yng Ngogledd Cymru, fe ddewch o hyd i adeiladau a safleoedd datblygu o'r safon uchaf. Beth bynnag yw eich diwydiant - gweithgynhyrchu, creadigol, technoleg, hamdden – gallwch ddod o hyd i’r cartref cywir ar gyfer eich busnes.

cefnogaeth fusnes

Mae cael y cymorth a'r cyngor cywir yn bwysig. Gall ein hymgynghorwyr busnes wneud adleoli neu sefydlu yng Ngogledd Cymru yn broses hawdd iawn. Beth bynnag eich diwydiant, fe gewch y gefnogaeth rydych chi ei angen.

sgiliau

Mae angen y bobl iawn gyda'r sgiliau cywir ar bob busnes Nid yw hynny’n broblem yma yng Ngogledd Cymru. Gwyddonwyr, peirianwyr, ymchwilwyr ... mae gennym bob un ohonynt.

ein record

Rydym eisoes wedi helpu llawer o sefydliadau masnachol sefydledig i sefydlu a ffynnu yn y rhanbarth. Felly, os ydych newydd ddechrau arni neu'n ehangu i farchnadoedd newydd, gallwn eich cefnogi chi.

Ond peidiwch â gwrando arnaf i yn unig. Gwrandewch ar y bobl yma.

gweld beth sydd ar gynnig

Chwiliwch am dir neu safle masnachol yng Ngogledd Cymru.

CHWILIWCH NAWR

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau