cefnogaeth fusnes

help ar gyfer eich busnes

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru - neu'n ystyried adleoli yma - gallwch gael pob math o gymorth a chyngor. Mae llawer ohono am ddim.

Wedi'u cynnwys yn y rhestr isod y mae enghreifftiau o’r pethau y gall ein timau busnes eich cynorthwyo chi â nhw. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

CYSYLLTWCH Â NI

cysylltwch â ni 1

cysylltwch â ni

Dywedwch wrthym pa gymorth y mae eich busnes ei angen ar hyn o bryd.
fe gawn ni sgwrs 2

fe gawn ni sgwrs

Fe gysylltwn ni â chi yn syth yn ôl i drafod eich anghenion yn fwy manwl.
fe fyddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad 3

fe fyddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad

Yn seiliedig ar eich anghenion, byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r bobl gywir.
rydych yn gwneud pethau anhygoel4

rydych yn gwneud pethau anhygoel

Gyda chymorth, gobeithio y bydd eich busnes yn cyflawni pethau gwych yng Ngogledd Cymru.

cefnogaeth a dysgu ar-lein

Mae BOSS (Gwasanaeth Cefnogi Busnes Ar-lein) yn system dysgu ar-lein a ddarperir gan ein partneriaid yn Llywodraeth Cymru. Os ydych yn chwilio i gaffael sgiliau newydd er mwyn helpu i wella eich rhagolygon busnes, yna BOSS yw'r lle i wneud hynny.

Mae llawer o gyrsiau ar-lein, sy'n ymdrin â phopeth o gychwyn busnes i strategaeth brisio.

DARLLENWCH MWY

hawdd i'w defnyddio

Yn syml ac yn sythweledol.

llawer o gyrsiau

Ystod eang o fodiwlau i’w hastudio.

cyfleus

Astudiwch ar eich cyflymder eich hun.

Ers y dyddiau cynnar iawn, maent (Llywodraeth Cymru a'r cyngor lleol) wedi bod yn gefnogol iawn. Yn uniongyrchol o ran y grantiau a chyllid, ac yn anuniongyrchol o ran cymorth, cefnogaeth, cyngor a chyfryngu. Maent yn amhrisiadwy.

Brian Piggott - Marco Cable Management.

gweld beth sydd ar gynnig

Chwiliwch am dir neu safle masnachol yng Ngogledd Cymru.

CHWILIWCH NAWR

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau