busnes

Darganfod pam fod Gogledd Cymru yn lle gwych ar gyfer busnes.

buddsoddi yng ngogledd cymru

Rhesymau cryf i leoli a thyfu eich busnes yng Ngogledd Cymru.

DARLLENWCH MWY

chwilio am eiddo

Angen gofod swyddfa, diwydiannol neu warws?

Defnyddiwch ein cronfa ddata i ddod o hyd i eiddo busnes yng Ngogledd Cymru.

DARLLENWCH MWY

500

cefnogaeth busnes

Ydych chi angen cefnogaeth i’ch busnes ddatblygu yng Ngogledd Cymru?

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r unigolion cywir.

Darparu help a chyngor gyda phethau fel ariannu, recrwitio a llawer mwy.

DARLLENWCH MWY

blog newyddion - busnes

Gweld beth sydd ar gynnig

Chwiliwch am dir neu safle masnachol yng Ngogledd Cymru

CHWILIWCH NAWR

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau