ai chi yw’r BOS gorau posib?

The boss.

Erthygl gwestai gan Fusnes Cymru.

@_BusinessWales

Ydych chi’n rhedeg eich busnes yn y ffordd fwyaf effeithiol? Oes arnoch chi angen gwella eich sgiliau mewn maes penodol?

Os felly, mae help wrth law 24/7 365 diwrnod y flwyddyn ....

Felly beth yw’r gwasanaeth hwn?

Dyma Wasanaeth Cefnogi Ar-lein i Fusnesau (BOSS), sef system rheoli dysgu ar-lein.

Yr hyn rydych chi wir eisiau ei wybod yw “sut mae hwn yn berthnasol i mi ac i’m busnes?”.

Mae hynny’n syml. Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd er mwyn eich helpu i wella eich hun neu eich busnes, dyma’r gwasanaeth i chi.

Mae gennym gyrsiau i bobl sydd eisiau sefydlu busnes am y tro cyntaf a chyrsiau ar gyfer busnesau sydd eisiau datblygu a gwella.

Felly dyma’r dewis...

• BOSS1 - ‘Mentro i fyd busnes’

• BOSS4 - ‘Prisiau am elw’

• BOSS11 - ‘Marchnata yn y byd digidol’

Mae rhywbeth ar gael i bawb ac rydym yn ychwanegu cyrsiau newydd yn gyson, felly cadwch lygad am Allforio, Tendro a llawer, llawer mwy.

Rwy’n siŵr eich bod yn methu credu eich clustiau? Ydi hyn yn bosib?

Ydi, ac mae’n hawdd cofrestru yn business.wales.gov.uk/boss

Drwy lenwi eich ffurflen gofrestru syml ac wedyn cael mynediad i gyrsiau fel y mynnwch chi, pryd bynnag a ble bynnag.

Dyna sydd mor dda o gael y cyfan ar-lein.

Ac mae’r cyfan AM DDIM hefyd!

Felly ewch amdani. Cofrestrwch nawr a symud eich busnes i’r lefel nesaf!

Dilynwch Busnes Cymru ar Twitter @_businesswales neu LinkedIn.

yn chwilio am fwy o erthyglau?

DYCHWELWCH I'R BLOG

tyfu busnes yng ngogledd cymru?

Achubwch y blaen gyda'n e-ganllawiau rhad ac am ddim.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau