wythnos brentisiaethau cymru 2017

Mae Wythnos Brentisiaethau Cymru yn digwydd 6 Mawrth i 10 Mawrth 2017, gan ddathlu'r effaith gadarnhaol mae prentisiaethau’n gael ar unigolion, busnesau a’r economi.

Mae prentisiaethau’n cynnig pecyn unigryw o gefnogaeth, cymwysterau a phrofiad ac maent yn chwarae eu rhan mewn gostwng diweithdra hirdymor.

Maent yn un o’r ffyrdd mwyaf ymarferol a chost effeithiol o adeiladu gweithlu llawn sgiliau a mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau, gan ddod ag adenillion sylweddol ar fuddsoddiad.

Yn ystod yr wythnos, bydd Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysg a darparwyr hyfforddiant yn ymgysylltu gyda chyflogwyr ac yn hyrwyddo manteision cymryd prentis a’u cefnogi yn y gweithle, gan amlygu’r dalent a’r sgiliau mae prentisiaid yn ei ddod i fusnesau a'r economi ehangach.

Drwy gydol Wythnos Brentisiaethau Cymru bydd yna nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys digwyddiadau agored mewn colegau a ffeiriau gyrfa.

Gallwch weld beth sydd ymlaen ar ein calendr digwyddiadau yma.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau