amdanom ni

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn grŵp ar y cyd o sefydliadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Rydym wedi ehangu dros y blynyddoedd diwethaf, gan weithio gyda mwy o bartneriaid ... gan gynnwys colegau lleol, prifysgolion ym Mangor a Wrecsam, a Chyngor Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac mae ein hamcanion allweddol yn cynnwys annog buddsoddiad busnes yng Ngogledd Cymru, gan helpu cwmnïau lleol i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi, ac annog sgiliau cysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth.

CYSYLLTU Â NI

dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@northwaleseab - ein prif ffrwd Twitter yn Saesneg, sy'n cynnwys uchafbwyntiau o'r ffrydiau eraill isod.

@BUEGogleddCymru - ein prif ffrwd Twitter yn y Gymraeg, sy'n cynnwys uchafbwyntiau o'r ffrydiau eraill isod.

@7northwales - newyddion, cynghorion a gwybodaeth busnes.

@skillsnwales - awgrymiadau a gwybodaeth sgiliau a hyfforddiant.

youtube.com/nweab - ein prif sianel YouTube.

youtube.com/skillsnwales - ein sianel sgiliau ar YouTube.

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau